VietTUG.org - old forum

id = 1022, parent = 0, thread = 1022, catid = 4, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/24 (1138035757) ,
subject = Đại học Vinh: Kế hoạch giới thiệu TeX, hits = 16649, karma = 0+0-,
from admin: Buổi giới thiệu đã kết thúc. Tài liệu:
LINK_HERE


Xuất phát từ tình trạng sử dụng TeX quá ít ỏi ở trường mình, hiện nay chỉ có một số rất ít người dùng TeX để soạn thảo văn bản khoa học, mà hầu hết lại dùng PcTeX. Bằng những gì mình học được và biết về Tex, mình đã có một kế hoạch để giới thiệu về PcTeX, MiKTeX và VnMiK 1.4 (đặc biệt là MiKTeX và VnMiK) ở trường mình. Hiện tại, kế hoạch này đã có sự đồng ý của Liên chi Đoàn khoa Toán. Họ đã nói là ra tết sẽ tổ chức một buổi để mình nói về diều này. Chính vì điều này, để có một nội dung tốt cho buổi báo cáo, mình rất cần sự tư vấn của các bạn về việc này. Những nội dung mình dự định sẽ nói là:

1. So sánh sơ lược giữa TeX và Word, giới thiệu một số tính năng vượt trội của TeX so với Word.

2. Giới thiệu về các loại TeX và Editor

3. Giới thiệu về cách tạo file .tex nguồn.

4. Giới thiệu việc đánh công thức Toán trong TeX

5. Cách trang trí văn bản, tạo mục lục, tài liệu tham khảo, tạo hyperlink, tạo trình diễn trong TeX.

6. Cách cài đặt PcTeX, MiKTeX, VnMiK 1.4 và các Editor

7. Giới thiệu về các loại file thường gặp như file .tex, .ps, .pdf, .dvi, .djvu,...

8. Giới thiệu về các phần mềm khá như: MathType, Word2TeX, Cabri, Maple, Mathematic.

9. Giới thiệu về trang http://viettug.org/ao (với hy vọng sẽ có nhiều người đến với chúng ta hơn)

Đó là những phần cơ bản mình dự định nói. Để nội dung phong phú, mình rất cần sự tư vấn của Kyanh, vanchutr(thầy Chú), hhp, hoangoclan, Long Phan và các bạn về việc bổ sung, thêm, bớt những nội dung gì?, cũng như là các nội dung cụ thể nên nói trong từng phần ở trên. Mong các bạn cố vấn thêm cho mình. Cảm ơn tất cả các bạn.

PS: Mình còn muốn tạo ấn tượng bởi bộ font thư pháp trong Omegavn, nhưng việc này có thể phải nhờ đến hhp thôi.