VietTUG.org - old forum

id = 1005, parent = 423, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = Luanvan (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/21 (1137862243) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
em đang lam luận văn, trang bìa của luận văn, nguoi ta có yêu cầu là có một khung đường viền xung quanh hình chữ nhật. nếu dùng tex thì lệnh gì sẽ tạo ra khung hình chữ nhật bao quanh trang bìa. mong các anh chị giúp