VietTUG.org - old forum - categories' archive

Category = Công thức. Biểu đồ
 1. Ve mot ky hieu toan
 2. chọn font khác cho công thức Toán
 3. hỏi về ký hiệu tích vô hướng
 4. mũi tên với chỉ số * hỏi một ký hiệu toán
 5. đánh số phương trình
 6. Lai hoi ve goi diagxy
 7. diagxy: đổi kiểu mũi tên * xử lý một biểu đồ
 8. Đánh số công thức.
 9. Tạo cung AB
 10. đánh số cho cases * một công thức
 11. các kiểu tam giác của diagxy
 12. Vẽ bảng biến thiên, bảng xét dấu
 13. Ma trận
 14. circuit_macros
 15. Kí hiệu tập hợp Uhoa, Bhoa, tôpô "tô"....
 16. Ký hiệu độ dài của một vectơ
 17. Đánh số tự động cho hệ....
 18. TeXaide/windows: gõ công thức toán trực quan
 19. Hỏi về một biểu đồ
 20. Đóng khung công thức - Cách nào đơn giản nhất
 21. Gói diagxy
 22. đánh nhãn cho các biểu đồ thành phần
 23. Hỏi về gói diagxy
 24. Kích thước của chữ và công thức Toán
 25. Làm sao biểu diễn dấu không chia hết?
 26. cỡ font chung dòng, riêng dòng * ...
 27. Biểu diễn hàm số (help me!)
 28. gói tablor vẽ bảng biến thiên, xét dấu
 29. ntheorem-doc-vn
 30. Giúp mình kí hiệu cung lượng giác.
 31. Các bạn làm ơn giúp mình với
 32. gói tabvar vẽ bảng biến thiên (+mr. Chú)
 33. câu đố từ xfr*shy_w*rd
 34. chuyển: kyanh offline 5 ngày
 35. Vẽ đồ thị hàm số bằng MetaPost
 36. Làm sao dùng tiếng Việt trong MetaPost
 37. Chỉ số font toán không đẹp
 38. chuyển: Làm sao để không cho in file pdf?
 39. Đánh số công thức toán học
 40. A Survey of Free Math Fonts for TeX and LaTeX