VietTUG.org - old forum - categories' archive

Category = Hình vẽ
 1. Vẽ hình học
 2. Tổng hợp về chèn hình
 3. pstricks-add
 4. Tạo file xuất PDF
 5. Lại chuyện pstricks
 6. dùng cái gì để vẽ hình?
 7. dvips, unsecure mode * DeclareGraphicsRule
 8. metapost: làm méo tại một đỉnh
 9. asymptote
 10. chèn hình
 11. ví dụ về chèn hình
 12. chuyển hình jpeg => ps
 13. export và chuyển dạng hình * hỗ trợ hình ảnh
 14. KIG và Cabri 1.2
 15. Pstricks - Eukleides và các hình vẽ Ơ-clit
 16. Đôi nét về ngôn ngữ vẽ hình Eukleides
 17. pstricks / pst-eucl dùng trong vẽ hình
 18. ImageMagick/convert: chuyển dạng hình ảnh
 19. pstricks-infix-RPN
 20. lưu hình chuyển động của Maple
 21. vẽ hình
 22. Xây dựng gói đồ họa trong PSTricks
 23. So sánh các Geometry Drawing Language (GDL)
 24. Vẽ hình trong Scientific Workplace
 25. Eukleides 1.5 Nhiều cải tiến đáng iêu !!!
 26. cách chèn hình vào vi trí bất kỳ?
 27. ghi chú dọc theo hình vẽ trong gói pstricks
 28. hàm mật độ phân phối chuẩn
 29. Bounding Box
 30. Pdftricks, pstricks và pdflatex
 31. không thể nạp hình GIF vào tex file
 32. Vẽ hình trong hình học
 33. Vẽ hình trong hình học -- Phần mềm PSTPLUS
 34. LaTeXPiX
 35. Miền giới hạn bởi nhiều đường cong
 36. Vẽ đường thẳng // với 0y
 37. pst-fill tuyệt vời!
 38. LaTeXpix được cập nhật
 39. gastex vẽ đồ thị, biểu đồ, lưới,...
 40. pst-ob3d, pst-spectra
 41. pst-dbicons vẽ biểu tượng database
 42. Hỏi về phần mềm vẽ đồ thị nhúng trong Tex!
 43. Vẽ dùm ma trận
 44. tham khảo hình của picinpar/ figwindow
 45. Maple: Vẽ trường véc tơ dọc cung
 46. Hỏi cách đánh dấu phần giới hạn bởi các đồ thị.
 47. label, caption với môi trường figure
 48. Lại hỏi về tô phần giới hạn bởi các đồ thị
 49. Hỏi cách đánh mũi tên trên đồ thị
 50. Hỏi về đánh số hình vẽ
 51. ePiX
 52. Vẽ đồ hai đồ thị trên cùng dòng
 53. Các bạn cho mình hỏi
 54. Cách chèn nhiều bảng cùng nằm trên một hàng
 55. Chạy LaTeX bằng dòng lệnh.
 56. Tại sao khi vẽ bảng biến thiên bằng wintpic
 57. Chèn hình vào đoạn văn
 58. Vẽ flow chart
 59. Vẽ bảng - makecell
 60. Giúp vẽ bảng
 61. Làm sao để bỏ đường dẫn khi chèn ảnh
 62. MikTeX hạn chế dung lượng ảnh trong pdfTeX ?
 63. metapost qua ví dụ (mr. Chú)
 64. Giúp vẽ bảng
 65. Hỏi về việc sử dụng Pstricks
 66. chèn hình với gói graphicx
 67. chèn hình với wrapfig
 68. Hình nền với TeX
 69. Wintpic toi muon no tot hon!
 70. PSTrict la gi ? No dang o dau ? Toi can no!
 71. MetaPOST: demo
 72. MetaPost: biên dịch tập tin foo.mp
 73. ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide
 74. banner chúc mừng năm mới