VietTUG.org - old forum - categories' archive

Category = LaTeX to X, trình diễn
 1. Tạo trình diễn với powerdot
 2. Dùng gói PDFSCREEN
 3. Về POWERDOT
 4. tại sao Powerdot?
 5. tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1
 6. TeX => làm thế nào?
 7. Download demo của powerdot
 8. Hướng dẫn rất ngắn về powerdot
 9. pause và online, powerdot và pstricks
 10. chuyển bảng Excel sang LaTeX
 11. word ==> latex
 12. Vấn đễ về powerdot
 13. TeX4ht và LaTeX2HTML
 14. Bài 3: Pdfrsceen và TeXPower
 15. any2djvu
 16. Re: Về font/ mã TCVN
 17. (MiK) TeX và PowerPoint
 18. Làm sao hiển thị trình diễn tiếng Việt
 19. Vay la toi chua biet lam
 20. Dùng gói nào để trình diễn (presentation)
 21. Tạo hình động với metapost và pdftex
 22. tex2word và worrd2tex
 23. Mở đầu với powerdot
 24. Tạo danh mục trong POWERDOT
 25. Hiện giờ : phút : giây trên slide
 26. Vấn đề với Powerdot
 27. cần những files nào mới làm được trình chiếu trong PcTex
 28. word 2 latex
 29. Hyperlink Trong Powerdots
 30. thi thiết kế style cho powerdot
 31. Powerdot Table of content
 32. Làm Slide trình diễn?
 33. Lỗi biên dịch khi dùng lớp Powerdot
 34. tex to gif/png
 35. powerdot
 36. help me! Powerdot bị lỗi gì?
 37. Đánh số section trong Powerdot
 38. bộ cài đặt sẵn powerdot và các gói phụ thuộc
 39. Bỏ toc của powerdot
 40. Giúp so sánh các gói trình diễn?
 41. Hỏi về cách dùng beamer
 42. powerdot: gói phụ thuộc
 43. Hỏi về beamer
 44. Một ví dụ về trình diễn!
 45. Môi trường định lý trong powerdot
 46. pdfscreen và diagxy
 47. Hỏi về gói Beamer
 48. Công thức riêng dòng
 49. chuyển: Một phát hiện thú vị!
 50. tạo hiệu ứng cho trình diễn
 51. ví dụ về powerdot-1.3
 52. tải về powerdot bản devel
 53. Cách dùng gói pdfscreen